logo

Flexible Benefit (สวัสดิการแบบยืดหยุ่น) ทำได้จริง หรือ แค่ขายฝัน

Flexible Benefit (สวัสดิการแบบยืดหยุ่น) เป็นการให้สวัสดิการในรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้สวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของพนักงานแต่ละคนมากขึ้น จากเดิมที่พนักงานทุกคนได้รับสวัสดิการรูปแบบเดียว ซึ่งแทบจะเหมือนกัน โดยสวัสดิการบางอย่างนั้น ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของบางคน

เช่น พนักงานรุ่นใหม่ ที่อายุยังน้อย เพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มทำงาน สิ่งที่พนักงานกลุ่มนี้ต้องการ อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ, Gadget, การได้ไปเที่ยวพักผ่อน หรือกิจกรรมที่ตอบสนอง Life Style ในขณะที่พนักงานวัยกลางคน เริ่มมีครอบครัว อาจจะมีความต้องการสวัสดิการที่เกี่ยวกับประกันชีวิต, การดูแลสุขภาพและความงาม สิทธิประโยชน์บางอย่างที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว หรือพนักงานที่มีอายุมาก อาจจะมีความต้องการดูแลด้านสุขภาพ การลงทุน การเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อน

เมื่อมีพนักงานหลายGen ที่ความต้องการแตกต่างกัน ตามความเป็นไปในแต่ละช่วงของชีวิต จึงไม่ใช่ทุกคนจะต้องการสวัสดิการแบบเดิมเสมอไป หรือบางคนก็ไม่เคยได้ใช้สวัสดิการบางอย่างที่บริษัทมีให้ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร, เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน

Flexible Benefit (สวัสดิการแบบยืดหยุ่น) จึงเข้ามาตอบโจทย์ความแตกต่างนี้ ให้พนักงานทุกคนมีอิสระในการเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการและได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งการให้สวัสดิการในรูปแบบใหม่นี้ หากองค์กรไหนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ก็จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์กรมีความน่าสนใจ และน่าร่วมงานด้วยในสายตาคนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ เราก็ยังพบว่า หลายบริษัทไม่สามารถ ใช้ Flexible Benefit ได้อย่าง100% เนื่องจาก Flexible Benefit Program นั้นยังมีข้อจำกัดอยู่ ในเรื่องบริหารจัดการ ที่ยุ่งยากกว่าสวัสดิการในรูปแบบเดิม เพราะมีความหลากหลายของพนักงาน และมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ซึ่งภาระดังกล่าวจะตกอยู่ที่ HR และ ฝ่ายบริหาร การปรับเปลี่ยนองค์กรในเรื่องนี้ ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้องค์กรและผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถก้าวผ่านได้ และ ไปไม่สุดทาง

เราพบว่าในต่างประเทศนั้น มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การใช้ Flexible Benefit Program เป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้น โดยพบว่าในต่างประเทศนั้น มีโปรแกรมสำเร็จรูป HRสามารถเลือกนำมาใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตนเองได้ แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น ยังมีบริการในเรื่องนี้ น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย ซึ่งเป็นสาเหตุให้สวัสดิการในรูปแบบนี้ ยังไม่เป็นรูปธรรมได้เท่าที่ควร

สำหรับประเทศไทย WellExp ถือเป็น Platform รายแรกๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก เรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้ Flexible Benefit สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในประเทศไทย โดยเรามีระบบที่เข้ามาช่วยจัดการรายละเอียดปลีกย่อยให้ง่ายขึ้น และ มีการให้บริการที่ทันสมัย เช่น สามารถให้พนักงานเปลี่ยนสวัสดิการที่ไม่ได้ใช้ เป็น Well Point ไปแลกสวัสดิการที่ตนเองอยากได้ หรือ ระบบTask ที่ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) และจะได้รับWell Pointสะสม เพื่อไปแลกสวัสดิการที่ตนเองต้องการได้ทันที

โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว เข้ามาช่วยผสานความต้องการส่วนตัวของพนักงานเข้ากับ สวัสดิการที่บริษัทมีให้ได้อย่างลงตัว และได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ทั้งยังแบ่งเบาภาระของ HR และ ฝ่ายบริหารอีกด้วย ดังนั้น เมื่อในต่างประเทศ ยังสามารถใช้ Flexible Benefit Program กันได้อย่างและแพร่หลาย

ประเทศไทยก็สามารถทำได้ ไม่ใช่แค่ “ขายฝัน” แน่นอน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Get a Demo

Your Information
About Company
Book a Demo
Your Information
About Company
Book a Demo