logo

FAQ

คำถามทั่วไป

WellExp เป็น Platform ที่เราสร้างแรงจูงใจผ่านในทำงานให้กับทีมงาน เพื่อแลกสวัสดิการดั่งใจนึก

บริษัทสามารถสร้าง Quest หรือเงื่อนไขการรับรางวัลบน WellExp แจก Wellpoint เป็นรางวัลให้กับทีมงาน นำไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย

  1. Communication

แจ้งประกาศข่าวสารในองค์กรผ่านมือถือ

แจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล

ให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยแบบส่วนตัว

  1. Quest Maker

ออกแบบ Quest ให้พนักงานทำผ่านมือถือ ได้หลายรูปแบบ เช่น To Do List, Check-in Location, Take Photo, แนบไฟล์

ส่งชุดความรู้สั้นๆ ให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ เช่น ส่ง Video หรือไฟล์ PDF, แนบ URL Links ของ Clip หรือ website, ตอบแบบสอบถาม ทำแบบทดสอบ

สามารถสร้าง Template ไว้เรียกกลับมาใช้งานซ้ำได้

  1. Point Top-up

สามารถทำแจก Wellpoint ให้พนักงานได้หลากหลายวิธี สามารถทำกิจกรรมกับพนักงานแล้วมาให้ Point เป็นรางวัลในระบบ WellExp ได้ เช่น กิจกรรมความปลอดภัย, ไคเซน, OKRs

สร้าง Auto Reward Recognition ต่างๆ เช่น HBD, ผ่านทดลองงาน, พนักงานดีเด่น

  1. WellPlace มี Benefit Partner มากมายครอบคลุมทุกด้านของชีวิตคนทำงาน ดึงรายงานข้อมูลการแลกสวัสดิการของพนักงานนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้

ราคาและแพ็กเกจ

WellExp ไม่คิดค่าบริการเป็น Subscription เป็นระบบ Company Top-up Point บริษัทที่สนใจใช้บริการสามารถเลือก Point Package ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สามารถสอบถามเรื่องราคา Package เพิ่มเติมได้ ทางเรายินดีแนะนำ Line OA : @wellexp

WellExp จะคิดค่าบริการติดตั้ง Platform ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ

ทางบริษัทเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาให้กับพนักงานแต่ละคน และส่ง User กับ Password ให้กับพนักงานแต่ละคน Login เข้าระบบ ซึ่งพนักงานจะต้องทำการยืนยันตัวตน และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความทางมือถือ ตามหมายเลขที่ได้ให้กับบริษัทไว้

กิจกรรมและการแลก Wellpoint

ระบบสามารถกำหนดโค้วต้าการให้ Point ให้กับ Admin แต่ละคน และกำหนดการเข้าถึงเมนูการใช้งานได้ ในแต่ละ Transaction ของการให้ Point จะแสดงชื่อ Admin ที่เป็นผู้ให้ Point หรือสร้าง Quest สามารถดึงข้อมูลออกมาทำรายงาน ในการนำไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์อื่นๆ ได้

อัตราในการใช้ Point เพื่อแลกของรางวัลแต่ละรายการมีการกำหนดไว้ในระบบ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับ Partner หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรของรางวัลเพิ่มมากขึ้น ทาง WellExp จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีโปรโมชั่นพิเศษที่อาจจะใช้ Point แลกในน้อยกว่าอัตราปกติ ก็จะมีการแสดงอัตราส่วนในการ Redeem ปกติ กำกับ พร้อมระยะเวลาของโปรโมชั่นไว้ให้ทราบด้วยทุกครั้ง 

ริษัทที่สนใจสามารถติดต่อ นัดหมายชมการสาธิตระบบได้ตลอดเวลา หลังจากชมการสฺตระบบแล้ว หากต้องการทดลองใช้งาน จะต้องมีการทำสัญญาทดลองใช้ระบบ ซึ่งจะเปิดให้ทดลองใช้ระบบได้ไม่เกิน 20 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ของรางวัลใน Demo Site เป็นรางวัลตัวอย่าง จะไม่เห็นทุกรายการ และไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ยกเว้นมีโปรโมชั่นในบางช่วงที่มีรางวัลบางรายการให้แลกได้จริง ซึ่งทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หลังจากลูกค้าตัดสินใจใช้งานจริง ทีมงานจะส่งรายการของรางวัลทั้งหมดให้เลือก สำหรับติดตั้งระบบในการใช้งานจริง

Point ของทั้งบริษัท จะไม่มีวันหมดอายุ ส่วนของพนักงานจะสามารถใช้ Point ได้ หากยังมีสถานะเป็นพนักงาน เมื่อสถานะพนักงานเปลี่ยนเป็น Resigned หรือใส่วันลาออกเข้าไปในระบบ พนักงานจะไม่สามารถใช้ Point แลกของรางวัลได้อีก

ระบบ WellExp สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานที่ ลาออกแล้ว มี Point เหลือหรือไม่ Admin สามารถสั่งให้ดึง Point กลับเข้ากองกลางได้

WellExp เป็นระบบสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ให้กับองค์กร และทีมงาน จึงไม่มีการหัก Point จากพนักงาน แต่กรณีมีการให้ Point กับพนักงานผิดพลาด สามารถทำการแก้ไขการให้ Point ได้

ทั้ง 2 ส่วน ไม่สามารถแจก Point ได้ การให้ Point จะต้องสร้างเป็น Quest หรือแจก Point จากเมนู WellPoint เท่านั้น

ในการสร้าง Quest แต่ละครั้ง พนักงานที่ทำสำเร็จจะได้รับ Point เท่ากัน ยังไม่สามารถให้ Point ไม่เท่ากันตามลำดับก่อนหลังได้ แต่สามารถทำเป็นรายชื่อพนักงาน และให้ Point แตกต่างกัน แล้ว Import point เข้าไปได้

สามารถผู้เข้าร่วมทำ Quest ได้หลายแบบ ระบุรายชื่อเป็นรายคน, กำหนดเป็นกลุ่มตาม Group หรือ เลือกทั้งหมด ก็ได้

WellExp สามารแสดงรายงานในการได้รับ Point และการแลก Point ได้หลายรูปแบบ แยกตามรายชื่อพนักงาน, ตามกลุ่ม, ตาม Quest หรือตามรายการของรางวัลที่ถูกแลก

การถาม-ตอบ ในส่วนของ Counselling จะมีความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ จึงสามารถถามตอบกันผ่านในแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น และรายละเอียดของการสนทนาจะเป็นความลับ มีเพียง Admin ที่ได้สิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อความการสนทนาได้

User account ของ Admin กับ User ของพนักงานจะแยกกัน Admin User ใช้สำหรับบริหารระบบบน Web platform ส่วน User พนักงานจะใช้กับ Application บนมือถือเท่านั้น

 

Get a Demo

Your Information
About Company
Book a Demo
Your Information
About Company
Book a Demo