logo

เรื่องของทีมงานที่คนเป็นหัวหน้าควรรู้และหมั่นอัพเดท

เมื่อพูดถึงการบริหารทีมนั้น สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งคือการที่คนซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจะต้องเข้าใจและรู้จักตัวทีมงานเพื่อที่จะได้สามารถบริหารทั้งงานและคนให้มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็อาจจะทำให้เราเลือกคนทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจจะมอบหมายงานผิดๆ ให้กับคนเหล่านี้ ตลอดไปจนถึงการมองข้ามปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทีมงานไม่มากก็น้อย

แล้วเรื่องเหล่านี้มีอะไรบ้างนั้น? เราลองมาไล่ดูเรื่องสำคัญๆ ที่คนเป็นหัวหน้าไม่ควรมองข้ามไป

1. จุดแข็งจุดอ่อน

การเข้าใจศักยภาพของทีมงานเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอนว่าคนเป็นหัวหน้าควรรู้ว่าทีมงานเราแต่ละคนนั้นไม่ได้มีทักษะและความสามารถที่เทียบเท่ากัน (แม้ว่าจะทำงานตำแหน่งเดียวกันก็ตาม) ฉะนั้นหัวหน้าต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานที่ใช่ให้กับคนที่ใช่ เพื่อให้ทีมงานใช้ความสามารถได้ถูกที่ถูกเวลา มีโอกาสสร้างผลงาน และไม่ทำให้ทีมงานตัวเองรู้สึกด้อยหรือไม่มีความสามารถเมื่อไปจับงานที่ไม่ถนัด

2. การพัฒนาที่จำเป็น

นอกจากการรู้ว่าศักยภาพปัจจุบันของทีมงานเราเป็นอย่างไรแล้ว คนเป็นหัวหน้าก็ต้องรู้ด้วยเช่นกันว่าทีมงานของเราควรจะมีทักษะด้านใดอีกในอนาคต เราจะต้องมีการพัฒนาทักษะอะไรบ้างให้กับเขา มีส่วนไหนที่บกพร่องต้องรีบพัฒนา หรือมีจุดใดที่สามารถทำให้เด่นขึ้นกว่าเดิมจนกลายเป็นจุดแข็ง ซึ่งนั่นเป็นอีกงานสำคัญของหัวหน้าที่จะต้องหมั่นประเมินดูว่าลูกน้องแต่ละคนนั้นควรวางแนวทางการพัฒนาอะไรต่อไป

3. ความพึงพอใจต่องานและองค์กร

เรื่องของความรู้สึกกับตัวงานและตัวองค์กรมักเป็นปัจจัยที่มีผลทำให้หลายๆ คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่มเท และบางคนอาจจะถึงขั้นทำงานเช้าชามเย็นชาม ไม่ใส่ใจ หรือทำงานแบบขอไปที อีกทั้งความพึงพอใจที่ว่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยบางคนอาจจะเริ่มต้นจากความตื่นเต้นตั้งใจ ก่อนจะค่อยๆ ถดถอยเนื่องจากอุปสรรคในการทำงาน บรรยากาศต่างๆ จนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ได้อยากทำงานเหมือนแต่ก่อนแล้ว และนั่นทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงตามไปด้วย

4. สุขภาพและสวัสดิภาพ

อีกเรื่องที่หัวหน้าต้องหมั่นสังเกตคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและการใช้ชีวิตของทีมงานเพราะถ้าหากทีมงานของเราไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะทำงานแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่เอาได้ และนั่นทำให้ห้วหน้าควรจะดูว่าทีมงานมีความพร้อมในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน มีใครที่อยู่ในสภาวะเจ็บป่วย ไม่พร้อมจะทำงาน เช่นเดียวกับที่ทีมงานบางคนอาจจะได้รับผลกระทบจากการทำงานจนทำให้สุขภาพไม่ดี ก็ต้องรีบหาทางแก้ไขก่อนที่จะลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่สายเกินแก้

จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่หยิบมานำเสนอในบทความนี้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ไม่น้อยสำหรับคนทำงาน ซึ่งคนเป็นหัวหน้าที่ต้องคอยดูแลและบริหารต้องทำหมั่นทำความเข้าใจและอัพเดทอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถบริหารทีมงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพนั่นเอง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Get a Demo

Your Information
About Company
Book a Demo
Your Information
About Company
Book a Demo