top of page

HR Think :10 Marketing Skill ที่สำคัญ สำหรับคนทำงานยุคนี้ (และยุคหน้า)

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564


หนึ่งในสายงานที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาเทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุดก็คือสายงานด้านการตลาดซึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และนั่นทำให้เกิดการรีวิวกันใหม่ว่าทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดในวันนี้คืออะไร หรือสิ่งที่พวกเขาควรจะรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดหากยังไม่มี

โดยในรายงานของ World Economic Forum นั้นก็มีการระบุ 10 ทักษะสำคัญไว้ดังนี้


1. Digital Marketing Skill

แน่นอนว่าทักษะของ Digital Marketing เป็นทักษะที่ถูกพูดถึงอย่างมากเนื่องจากมีงานใหม่เกิดขึ้นในกลุ่มของอาชีพด้านการตลาด ทักษะอย่างเช่นการใช้เครื่องมือดิจิทัล การรู้วิธีวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัล ตลอดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมให้การตลาดแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆ ของการตลาดในยุคต่อจากนี้

2. Social Media Skill

สื่อสังคมออนไลน์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างผู้บริโภค หรือการใช้เป็นช่องทางในการรับบริการต่างๆ จากธุรกิจ นั่นจึงไม่แปลกที่จะทำให้ Social Media กลายเป็นทักษะที่ถูกยกว่านักการตลาดต้องมีความรู้และความชำนาญในวันนี้แล้ว

3. Business Management Skill

ทักษะด้านการบริหารธุรกิจก็ยังเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการบริหารนั้นมีอะไรมากกว่าแค่การลงโฆษณา แต่ยังต้องเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ การบริหารจัดการต่างๆ ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Digital Literacy Skill

การเข้าใจเรื่องดิจิทัลถูกหยิบมาเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทกับชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดในไม่ช้า นั่นทำให้นักการตลาดต้องมีความรู้และความเข้าใจในตัวโลกดิจิทัล เช่นเรื่องของความปลอดภัย วิถีในการใช้ชีวิตผ่านดิจิทัล การบริหารข้อมูลต่างๆ ฯลฯ

5. Advertising Skill

การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดก็ยังเป็นทักษะสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้สำหรับนักการตลาด เพราะการสื่อสารก็ยังส่งผลต่อผู้บริโภคอยู่และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากเพื่อให้เกิดความสำเร็จด้านการตลาดของธุรกิจ6. Product Marketing Skill

การเข้าใจสินค้าและบริการ และนำไปสู่การพัฒนาแผนการตลาดที่ประสิทธิภาพได้นั้นก็ยังถือเป็นทักษะจำเป็นของนักการตลาดอยู่ เนื่องจากเป็นพื้นฐานเบื้องต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สินค้า การเข้าใจจุดขาย กลุ่มเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การตั้งราคาสินค้า ฯลฯ

7. Video Skill

เนื่องจากสื่อประเภท Video จะเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นทำให้นักการตลาดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสื่อนี้ให้มากขึ้น เช่นการรู้จักภาษาของวีดีโอ เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ เพราะในไม่ช้าก็เร็วนั้น นักการตลาดจะต้องใช้สื่อ Video จนกลายเป็นสื่อหลักของการตลาด

8. Graphic Design Skill

นอกเหนือจากการทำงานแบบภาพเคลื่อนไหวแล้ว การเข้าใจหลักการออกแบบต่างๆ ก็ยังจำเป็นอยู่ในการทำงานเพื่อให้นักการตลาดสามารถพิจารณางานโฆษณาต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารได้

9. Leadership Skill

ทักษะด้านการเป็นผู้นำนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นเมื่อมีการทำงานเป็นทีม เป็นแผนกในองค์กร ซึ่งคนที่จำเป็นต้องมีทักษะนี้ก็คือคนกลุ่มผู้จ้ดการและผู้บริหารที่ต้องนำทีมการตลาดขององค์กรในการสู้กับสงครามการตลาดที่ดุเดือดนั่นเอง

10. Writing Skill

ทักษะสุดพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ยังคงจำเป็นอยู่ เพราะไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนเพื่อสื่อสารการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเช่นการเขียนอีเมล์ เขียนรายงานต่างๆ


ทั้ง 10 ทักษะนี้ แม้จะเกี่ยวข้องกับนักการตลาดโดยตรง แต่ในมุมมองของ HRแล้ว ก็ยังมองว่า หาใครที่ทำงานในสายงานอื่น แต่สามารถมี Skill เหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการพัฒนาตัวเอง และ ต่อยอดในการทำงาน มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน

bottom of page