top of page

HR ห้ามเลื่อนผ่าน 5 ประเด็นน่าจับตามองในปี 2023ผลศึกษาของ Gartner จาก HR leader กว่า 800 คนทั่วโลก พบว่าประเด็นที่ถูกโหวตว่าเป็นที่จับตามอง 5 อันดับสำคัญมีดังนี้


อันดับ 1 60% ให้ความสำคัญกับการเตรียมให้หัวหน้าและผู้จัดการพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันพบว่า 24% ของพนักงานระดับหัวหน้าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคต ทำให้ประเด็นนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ HR ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียว


โดยการเตรียมพร้อมครั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการมีความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและทีม หรือการสร้างหัวหน้าที่เรียกว่า Human-centric leader ซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 อย่าง

- ความจริงใจ แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจกับทีม

- ความเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจ เคารพ และให้ความสำคัญกับ Wellbeing ของทีม

- การปรับตัว ซัพพอร์ตทีมและมีความยืดหยุ่น


อันดับ 2 เป็นเรื่องของการปรับตัวของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงาน โครงสร้างองค์กร สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ และส่งผลให้ไม่เกิดการเชื่อมต่อกับองค์กร อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือ การตัดสินใจลาออกของพนักงานนั่นเอง


อันดับที่ 3 Employee Experience

44% ของ HR กล่าวว่าองค์กรของพวกเขาไม่มี Career path ที่น่าสนใจ ผลสำรวจจาก Gartner พบว่ามีเพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้นที่รู้สึกว่าอาชีพและตำแหน่งของตนในองค์กรมี career path ที่น่าสนใจ ในขณะที่ 2 ใน 3 มองหางานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะมองไม่เห็นอนาคตการทำงานของตนเอง หากต้องทำงานในที่เดิม และนี่คือประเด็นที่ HR และองค์กรควรจะแก้ไขและทำให้พนักงานในองค์กรเห็นเส้นทางและโอกาสเติบโตในการทำงานของตนเองอย่างชัดเจนอันดับที่ 4 กลยุทธ์การสรรหาพนักงานแบบเดิมไม่ได้ผลอีกต่อไป

ปัญหาการลาออกครั้งใหญ่ และการขาดแคลนแรงงานส่งผลมาถึงการสรรหาพนักงานขององค์กร ปัญหาใหญ่ที่ HR ต้องเจอคือ การขาดคน หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ กลยุทธ์เดิม ๆ ที่เคยใช้ ไม่ได้ผลอีกต่อไป ทำให้องค์กรจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเร่งด่วน


3. ทริคช่วยสรรหาและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรฉบับ 2023

- ทำการสรรหาเชิงลึกมากกว่าการสรรหาแบบกว้าง ๆ เช่น สรรหาจากทักษะที่ต้องการ เจาะจงโลเคชั่น รวมถึงการศึกษาความต้องการของแคนดิเดต ตลาดแรงงาน และคู่แข่ง

- สร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร การให้โอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง โดยให้โอกาสคนภายในองค์กรก่อนที่จะมองหาคนภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นกัน

- สร้างการ onboarding ที่เหมาะสมกับแต่ละคน และดึงดูดให้พนักงานรู้สึกดีกับองค์กร


อันดับที่ 5 Future of work

อนาคตของโลกการทำงาน ในปัจจุบันแม้หลาย ๆ องค์กรจะพยายามปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่ควรโฟกัสมากที่สุด คือการพิจารณาดูว่ากลยุทธ์และวิธีการปรับตัวที่องค์กรได้ออกแบบมา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือได้ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และเรื่องที่ HR ต่างลงความเห็นว่าเป็นเรื่องของโลกการทำงานในอนาคต ที่องค์กรควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้แก่

- Shifting skills คือสกิลการปรับตัว ทักษะ และความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

- การขาดแคลนแรงงาน

- อัตราการลาออกที่สูงขึ้น

- อำนาจการต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เปลี่ยนไป

เรื่องพวกนี้คือโจทย์ใหม่ ที่ HR และองค์กรต้องแก้ไปด้วยกัน


สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าเหล่า HR ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทั้งยังไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย ๆ วิธีการเดิม ๆ อาจไม่ได้ประสิทธิภาพอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นมิชชั่นใหม่ในปีที่จะถึงและปีต่อ ๆ ไปของแผนกบุคคลคือกลยุทธ์ใหม่ ที่จะช่วยแก้ปัญหาและความกังวลใจข้างต้น ซึ่งมีความท้าทายและความยาก แต่หากทำได้ แน่นอนว่าคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี และจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารคนขององค์กรอย่างแน่นอน


bottom of page