top of page

HRต้องรู้ สรุป 3 สิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานความสุขในการทำงานนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ตำแหน่งอะไร ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขในการทำงานกันทั้งนั้น หากองค์กรใดสามารถทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้ ก็ไม่ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น


วันก่อน Welly ฟัง TedTalk ของคุณไมเคิล ซี บุซ ที่พูดถึงเรื่อง "สิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน" เขาได้สำรวจกลุ่มคนทำงาน พบว่าราวๆ 1.8 พันล้านคน ไม่มีความสุขในการทำงาน และปัจจัยหลักที่ทำให้คนไม่มีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องของเงินเดือน แต่เป็นเรื่องของการได้รับ การปฏิบัติอย่างไรจากเจ้านาย และจากเพื่อนร่วมงาน


จึงสรุปได้ 3 ไอเดียที่จะทำให้พนักงานมีความสุข


"ความไว้วางใจและความเคารพ"


เจ้านายหลายคนมักจะพูดว่า "เราเชื่อใจพนักงานและให้อิสระแก่พนักงานของเรา" แต่เมื่อขออนุมัติอะไรสักอย่างก็ต้องผ่านด่านไม่ต่ำกว่า 15 คน Approve แต่นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจ


Welly มองว่า จะดีกว่ามั้ยถ้าองค์กรเพิ่มความไว้วางใจแก่พนักงาน ให้พวกเขาทำงานให้สำเร็จและให้อิสระแก่พวกเขาทุกครั้งที่ทำได้


"ความยุติธรรม"


ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน อายุงานเท่าไหร่ อยู่ในสายใด หรือพนักงานจะมีอายุเท่าไหร่ ก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเหมือนกัน เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ควรจะประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลาง รับฟังพนักงานอย่างตั้งใจเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นกลาง


คุณไมเคิล ซี บุซ ยกตัวอย่างบริษัท Saleforce ที่ลงทุนกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานชายและหญิงที่ทำงานในระดับความเชี่ยวชาญเดียวกัน แต่ได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน


"การรับฟัง"


การฟังอย่างตั้งใจ หมายถึง การให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้พูดในที่นี่คุณไมเคิล ซี บุซ หมายถึง การนำไอเดียหรือคำพูดของพนักงานไปพิจารณา เพราะสิ่งที่พนักงานต้องการคือการแชร์ไอเดียหรือพูดออกมา และรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้น ได้รับการพิจารณา และมันมีความหมายแค่ไหน


Welly เห็นด้วยว่าเพียงแค่รับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจ นำความคิดเห็นของพวกเขาไปพัฒนา แค่นี้ก็ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นแล้วถึงแม้ว่าการทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย ต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็คงไม่ยากเกินไปที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีค่า ได้รับความเคารพ พร้อมสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความสุขในการทำงานให้พนักงาน

source : https://bit.ly/3q9sCg8

bottom of page