top of page

Flexible Benefits แบบต่างๆ ที่สามารถนำมาให้พนักงานมาพิจารณาเลือกได้

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564


เมื่อพูดถึง Flexible Benefits แล้วนั้น หลายๆ คนก็มักจะคิดถึงเรื่องสวัสดิการหลักๆ อย่างด้านสุขภาพว่าเป็นกลุ่มที่สามารถนำมาให้พนักงานใช้พิจารณาเลือกตามความยืดหยุ่นของตัวเอง แต่ในความจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาให้เป็นตัวเลือกของ Flexible Benefits ได้เหมือนกัน


กลุ่มสิทธิประโยชน์ด้านการทำงาน

· จำนวนวันทำงาน เช่น ทำงานกี่วันต่ออาทิตย์ เข้างานช่วงเวลาไหน

· จำนวนวันลา / ประเภทของวันลา เช่น มีวันลากี่วัน ลาแบบไม่รับเงินเดือนได้กี่วัน

· โบนัส เช่น เป็นโบนัสแบบระบุชัดเจน โบนัสตามประเมิน หรือโบนัสตามผลประกอบการ

· ค่าเดินทาง / ค่าน้ำมัน

· ยานพาหนะสำหรับพนักงาน

· ค่าที่จอดรถสำหรับพนักงาน

· อุปกรณ์สื่อสาร

· ค่าโทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต

· อุปกรณ์ในการทำงาน เช่นคอมพิวเตอร์

· การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ เช่น เงินทุนสำหรับเรียนคอร์สอบรมต่างๆ


กลุ่มสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน

· กองทุนสะสมทรัพย์

· ประกันชีวิต

· ความช่วยเหลือด้านการเงินเช่นเงินกู้แบบต่างๆ เงินกู้ด้านการศึกษา

· โบนัสเมื่อเกษียณอายุหรือครบอายุงานที่กำหนด


กลุ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

· ประกันสุขภาพแผนต่างๆ

· แผนคุ้มครองสุขภาพอื่นๆ เช่นทันตกรรม ตัดแว่น วัคซีน ฯลฯ

· การคุ้มครองครอบครัวจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองพิจารณากลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของธุรกิจแล้ว ก็จะมีหลายมุมที่สามารถนำมาปรับให้กลายเป็น Flexible Benefits ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน หรือ แต่ละช่วงวัย เพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และ รูสึกว่า ได้มีโอกาส “เลือก” ที่จะใช้ หรือ ไม่ใช้ สิ่งที่บริษัทมีให้ รวมทั้งหากสามารถปรับเปลี่ยนจากสวัสดิการเดิม แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการใช้ประโยชน์จริงๆ ก็จะทำให้การให้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นนั้น ดูเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นกว่าที่เคยมีมา


ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในหรือวิธีการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับการทำให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบของ Flexible Benefits ได้นั่นเอง

bottom of page