top of page

Blockchain การให้ Employee Rewards รูปแบบใหม่ ที่กระตุ้นพนักงานได้มากกว่าเดิม“ 50% ของบริษัทที่มีการให้ Employee Rewards สามารถรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานยิ่งขึ้น และลดอัตราการลาออกของเหล่า talents ที่สำคัญการตอบแทนและเห็นคุณค่าของพนักงานยังส่งผลต่อคุณภาพผลงานที่ดีขึ้นได้มากกว่าบริษัทที่ไม่มี Employee Rewards program ”

Employee Rewards คือการเห็นคุณค่า พร้อมทั้งให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน เมื่อพวกเขาสร้างผลงานที่ดี มีperformance ที่มีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมืออย่างดีกับบริษัท

การที่องค์กรสร้าง Employee Rewards program ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน จะส่งผลดีต่อองค์กรได้มหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมองค์กร การให้ความร่วมมือของพนักงาน การส่งต่อ Corporate Values และการให้ผลงานและบริการที่ดีอันจะสร้างความพึงใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการธุรกิจ

4 เหตุผลว่าทำไมองค์กรจะต้องมี Employee Rewards

เป็นเชื้อเพลิงในการเติมไฟให้พนักงาน

Performance และแรงกระตุ้นที่ดีของพนักงาน คือปัจจัยหลักในการสร้างผลงานและกำไรมหาศาลให้กับธุรกิจ ที่สำคัญการตอบแทนพนักงานยังช่วยในการพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร ช่วยในการรักษาพนักงานได้นานมากขึ้น และเรื่องสุขภาพจิตและใจของพนักงานก็จะดีมากขึ้นเช่นกัน

คนเก่าก็อยากอยู่ คนใหม่ก็อยากเข้า

เหตุผลต้น ๆ ของการที่คนอยากลาออกพบว่า เพราะพวกเขารู้สึกว่าบริษัทไม่เห็นคุณค่าในตัวพนักงาน ดังนั้นหากองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง สร้างความภูมิใจ และมีการตอบแทนที่คุ้มค่าย่อมจะทำให้พนักงานอยากอยู่ในองค์กรนานยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังสร้างภาพลักษณ์ให้บรรยากาศองค์กรเต็มไปด้วยความสุข และอีเนอจี้บวก ยิ่งเป็นการดึงดูดให้คนมีความสามารถอยากจะมาร่วมงานในองค์กรมากขึ้นไปอีก

เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การให้การตอบแทนและรางวัลแก่พนักงาน จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มากขึ้น มีทีมเวิร์คที่ดี และกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจต่องานที่ทำ ยิ่งพนักงานมีส่วนร่วมต่อองค์กรมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้คุณภาพงานออกมาดีขึ้นมากเท่านั้น

ส่งต่อ Corporate Values ให้กับพนักงาน

Corporate Values หมายถึง หลักสำคัญและสิ่งที่องค์กรให้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ หรือความสำเร็จ การที่องค์กรมี Employee Rewards จะช่วยให้พนักงานเกิดการซึมซับและภาคภูมิใจในคุณค่าขององค์กร ที่สำคัญจะทำให้พนักงานเกิดการส่งต่อ Corporate Values อันจะทำให้บริษัทเกิดภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ positive และสร้าง Employer brand ได้อย่างดีเยี่ยม

จากเหตุผล ที่ได้ยกตัวอย่างมา ก็พอจะทำให้เห็นภาพแล้วว่า ทำไมองค์กรต่าง ๆ ควรมีการสร้าง Employee Rewards เนื่องจากว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท ดังนั้นจึงทำให้บริษัทจะต้องดูแลและรักษาให้ดีที่สุด ในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรก็ต่างมีการแจกรางวัล ให้การตอบแทนพนักงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Voucher การ subscribe สตรีมเมอร์ต่าง ๆ ฟรี หรือจะเป็นในรูปแบบของพ้อยท์ ที่นิยมกันอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งการแจกพ้อยท์ก็ไม่เวิร์คเสมอไปสำหรับการทำ Employee Rewards และอาจนำไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นและการมีส่วนร่วมในองค์กรที่ไม่สำเร็จได้

ทำไมการแจกพ้อยท์ถึงไม่ประสบความสำเร็จในบางองค์กร

  1. พ้อยท์สามารถใช้ได้แค่ในที่ที่องค์กรกำหนดเท่านั้น เมื่อออกมาใช้ชีวิตนอกองค์กร ในชีวิตประจำวัน พนักงานไม่สามารถนำพ้อยท์มาใช้ประโยชน์ได้

  2. พนักงานไม่สามารถใช้พ้อยท์ได้อย่างอิสระ การใช้พ้อยท์มีขอบเขต และมีข้อจำกัด

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เทคโนโลยี Blockchain สามารถตอบโจทย์การให้รางวัลพนักงานได้ดีกว่าพ้อยท์เป็นอย่างมาก ดังนั้นแทนที่บริษัทจะออกพ้อยท์เอง การให้ Crypto-tokens ต่อพนักงาน อาจจะสร้างผลที่ดีกว่าก็เป็นได้

ข้อดีของการให้ Employee Rewards ด้วย Blockchain

พนักงานนำ Token ไปใช้ได้อย่างอิสระ

ข้อดีของเทคโนโลยี Blockchain ข้อแรกคือ การใช้เหรียญที่ได้รับมาจะไม่ถูกจำกัดแบบพ้อยท์ พนักงานสามารถใช้เหรียญในที่ที่ตนต้องการได้อย่างอิสระ และเมื่อพวกเขาสามารถใช้ได้ตามความต้องการแล้วล่ะก็ สิ่งที่ตามมาก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่จะสร้างผลงานเพื่อจะได้รับเหรียญมาอย่างแน่นอน

มี Smart Contracts ดูแลและจัดการ

แต่เดิมในการแจกพ้อยท์ องค์กรอาจจะต้องมีบุคคลคอยดูแลและจัดการตรงนี้ พร้อมทั้งเรื่องข้อตกลงและข้อยกเว้นมากมาย ทำให้องค์กรอาจจะต้องเสียในเรื่องของกำลังคน เวลา และค่าใช้จ่าย แต่เทคโนโลยี Blockchian มีสัญญาและข้อตกลงในการจัดการเรื่อง crypto-tokens ที่เรียกว่า Smart Contract ดังนั้นแน่ใจได้เลยว่า หากใช้blockchian จะทำให้เราไม่ต้องกังวลในประเด็นนี้อีกต่อไป

พนักงานสามารถโอน Tokens ให้กันได้

ข้อดีอีกข้อหนึ่งของ Blockchain คือเพื่อนร่วมงานสามารถโอนเหรียญให้กันได้! ที่สำคัญการทำธุรกรรมโดย Blockchain ในทุก ๆ ครั้ง จะมีการบันทึกและลงเวลาเป็นตราประทับ จึงทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้และมีความปลอดภัยสูง

ไม่เพียงเท่านั้นการโอนเหรียญให้กันระหว่างเพื่อน จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีม และเป็นการแสดงการขอบคุณระหว่างเพื่อนได้อีกด้วย

“XWEL Token จาก WellExp platform”

การให้ Employee Rewards ในรูปแบบ Tokens ที่เรียกว่า XWEL Token จาก WellExp แพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้พนักงานเข้าถึงโอกาสทางการเงินในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งมีอิสระในสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย เก็บออม และ Stake สร้าง Flexible benefits ให้เกิดขึ้นจริง และยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแรงใจจูงใจให้กับตัวพนักงานได้มากกว่าที่เคย หากสนใจ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://xwel.wellexp.co

สุดท้ายนี้ ยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้องค์กรจะต้องจับให้ได้ ไล่ให้ทัน และนำการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด Blockchian เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรในอนาคตได้ ดังนั้นหากองค์กรใดพลิกวิกฤติ digital disruption มาเป็นโอกาสในการสร้าง Employee Rewards ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแทนการตอบแทนแบบเดิม ๆ บอกเลยว่าองค์กรนั้นจะเป็นผู้นำในโลกใหม่ได้อย่างแน่นอน

ที่มา : https://www.hrzone.com/lead/future/blockchain-and-hr-why-it-can-improve-reward-and-recognition https://lucasselect.com/should-your-company-have-an-employee-loyalty-plan/

bottom of page