top of page

7 เทรนด์ Learning & Development ที่องค์กรต้องจับตามองในปี 2023ในอดีต E-Learning และ Mobile Learning อาจเป็นเพียงแค่เทรนด์หรือแนวโน้ม่ที่ต้องจับตา แต่เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเรียนรู้ผ่านออนไลน์นั้นกลายเป็นมาตรฐานที่หลายองค์กรต้องปรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยในปี 2023 นี้ 7 แนวโน้ม L&D เป็นเทรนด์ยอดนิยมที่ HR และองค์กรอาจต้องลงลึก และหาเครื่องมือมาปรับใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและรับมือกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เพราะ7 เทรนด์เหล่านี้ อาจกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกองค์กรต้องนำมาใช้เพื่อการสร้างศักยภาพพนักงาน และกลายเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้ในอนาคต


1. การเรียนรู้เฉพาะบุคคล หรือ Personalized learning

การเรียนรู้เฉพาะบุคคล หรือที่สามารถปรับตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน กำลังเป็นที่จับตามองมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากแนวทาง One site fit all โดย Personalized learning จะเป็นการพยายามทำความเข้าใจถึงความต้องการ หรือทักษะที่ต้องส่งเสริมของผู้เรียน และสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก โดยข้อมูลหรือบทเรียนต่างๆ จะมาในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้การเรียนรู้นั้นน่าสนใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเกิดประสิทธิภาพกับบุคคลนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น


2. การเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆ

Micro Learning ถือเป็นเครื่องมือที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนด้วยคลิปสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อได้จากเวลาไม่กี่นาที และที่สำคัญสามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากงานตรงหน้า โดยการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอนั้น ถือเป็นสื่อหนึ่งที่ให้ประสิทธิภาพมากในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการสาธิต การฝึกอบรมการทำงาน การทำ Motion Graphic การแนะนำผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


3. การเรียนรู้แบบ Mobile Learning

ขาดไม่ได้สำหรับ Mobile Learning ที่ไม่เพียงให้ความสะดวกสำหรับผู้เรียน แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเผยแพร่เนื้อหาและข่าวสารที่สำคัญไปยังคนหมู่มาก

โดยเฉพาะคุณประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้จาก Mobile Learning ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เผยแพร่เนื้อหาได้สะดวกและคุ้มค่าที่สุด และยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานได้มากขึ้น รวมถึงช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ จากการที่เข้าถึงการสื่อสารจากองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง


4. สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน

อีกแนวโน้มหนึ่งซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น คือการมีช่องทางให้พนักงานมาพบกัน ในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ อย่างเช่น มี Group Chat แบ่งปันเนื้อหาที่ได้รับและความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งทำให้การเรียนรู้ได้เปิดมุมกว้างและกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและกล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น


5. การจัดการเรียนรู้แบบ Immersive

การใช้ Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างการจำลองเสมือนจริง ที่ให้ผู้เรียนสามารถสัมผัส โต้ตอบหรือฝึกปฏิบัติ เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม และให้การเรียนรู้ที่เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะกับการทำงานที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะและการฝึกจนชำนาญ แนวโน้มการเรียนรู้แบบอิมเมอร์ซีฟจึงมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้และอนาคต


6. การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของพนักงาน

เรากำลังอยู่ในโลกของ Big Data ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนก็เช่นเดียวกัน ที่จะเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่ HR ต้องมุ่งเน้น เพราะข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียน ความก้าวหน้าในการเรียนแต่บท เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้แต่ละครั้ง แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาวิเคราะห์ทั้งในแง่ปรับปรุงบทเรียนให้มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้เรียนแต่ละคนว่ายังขาดแคลนหรือต้องเพิ่มทักษะด้านใดบ้าง และยังนำมาซึ่งข้อมูลของบทเรียนที่ HR ต้องจัดการนำมาเติมเต็มให้พนักงาน รวมถึงสามารถเป็นข้อมูลเพื่อการประเมินให้รางวัลพนักงานที่ให้การมีส่วนร่วมและพนักงานที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อย่างเป็นอย่างดี


7.การเรียนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

การฝึกอบรม การปฏิบัติตามข้อกำหนดถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ โดยส่วนมากเต็มไปด้วยข้อมูล ขั้นตอนมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมมากมาย ซึ่งอาจทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดประสิทธิภาพ ยากที่จะเข้าใจ รวมถึงเคร่งเครียดจนเกินไป การปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในมือถือ แบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ สามารถแนบสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย จะช่วยการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ HR ต้องหาเครื่องมือที่จะตอบโจทย์และรับมือกับการเรียนรู้ที่ในยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในห้องเรียนหรืออบรมอีกต่อไป


ในปัจจุบันเทคโนโลยียังมีวิวัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุด ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้องก้าวตามให้ทันเช่นเดียวกัน และวิธีการที่จะทำให้พนักงานนั้นสามารถก้าวตามทันเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ก็คือการใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นสื่อการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้พนักงานได้ปรับตัวและพัฒนาทักษะให้เท่าทันเทคโนโลยีที่รุดหน้า


ข้อมูลอ้างอิง : https://www.gyrus.com

bottom of page