top of page

6 เทรนด์มาแรงในปี2021ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564ในทุก ๆ องค์กรล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง วัฒนธรรมองค์กรนั้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้าง การทำงาน รวมถึงคุณค่าขององค์กร วัฒนธรรมที่ว่านี้ก็มีทั้งเกิดขึ้นเองและตั้งใจร่วมกันสร้างขึ้นมา บางครั้งวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเองในบริษัทก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมเชิงลบที่ไม่ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมาก ในทางกลับกันองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีและเป็นไปในทางบวกมีแนวโน้มที่จะพาบริษัทไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความเร็จได้ง่ายกว่า ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้องค์กรเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ วันนี้ WellExp จึงนำ 6 เทรนด์มาแรงที่ช่วยจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและตามทันโลกมาให้ทุกคนได้อัพเดตกัน


1.ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Prioritizing Employee Engagement)


การมีส่วนร่วมของพนักงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียว เพราะการมีส่วนร่วมของพนักงานทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพเช่นกัน แต่ในทุกวันนี้หลายองค์กรอาจกำลังประสบปัญหาใหญ่อย่างการที่พนักงานไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรเสียเลย ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่จะต้องมาพิจารณาและแก้ปัญหานี้ โดยแนวทางการแก้ปัญหาที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือการสร้างวัฒนธรรมแบบพนักงานเป็นศูนย์กลาง (employee-centric work culture) มีดังนี้

- ต้องให้ฟีดแบ็กกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- มีการให้รางวัลและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพนักงาน

- จัดหาสวัสดิการดี ๆ ให้พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม


2.ความยืดหยุ่นในการทำงาน (Work Flexibility)


ในปี 2020 ที่ผ่านมาการทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องเข้าบริษัทถือเป็นความยืดหยุ่นของการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ในปี 2021 นี้ ความยืดหยุ่นในการทำงาน เริ่มขยายไปถึงเรื่องเวลาการทำงาน การมีตารางที่แน่นและวุ่นวายมากเกินไป ทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะหมดไฟและลดประสิทธิภาพของการทำงาน ดังนั้นในยุคนี้การให้ความสำคัญกับwork-life balance ให้เวลาพักผ่อนเพื่อให้พนักงานนั้นสามารถไปใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว ก็เป็นเรื่องที่มาแรงและสามารถเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงสามารถลดอัตราการลาออกและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทได้นานขึ้นอีกด้วย


3.สวัสดิการสร้างกำลังใจ (Benefits that matter)


เป็นที่รู้กันดีว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นก็นับรวมเรื่องสวัสดิการเข้าไปด้วย และสวัสดิการที่เป็นเทรนด์ในปี 2021 นี้ก็คือเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องการซัพพอร์ตด้านสุขภาพจิต หลังจากโรคระบาดที่ได้เกิดมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว ทำให้เรื่องสุขภาพจิตของพนักงานถูกให้ความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา รายงานจาก Gartner เผยว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมากว่า 68% ของบริษัท เริ่มที่จะจัดหาสวัสดิการในด้านนี้เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ต้องประสบกับสภาวะทางใจในช่วงโควิด เราจึงจะเห็นได้ว่าสวัสดิการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน แต่ทั้งนี้หัวหน้าก็ควรที่จะเลือก และพิจารณาสวัสดิการให้ “เหมาะสม” และสามารถ “ตอบโจทย์” ความต้องการของพนักงาน


4.ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน (Mindfulness in the Workplace)


ความเห็นอกเห็นใจในที่นี้หมายถึง การยอมรับ และเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ใช้ความรู้สึกของเราไปตัดสิน การเห็นอกเห็นใจกันจะทำให้ลดความเครียดในที่ทำงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สำคัญจะช่วยให้ที่ทำงานของเรานั้นเต็มไปด้วยพลังบวกอีกด้วย


5.การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน (Employee Experience)


การเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องกำไร รายได้หรือการตลาดเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องการที่เราสามารถดูแลคนได้ดีหรือเปล่าด้วย ปัจจัยหลักของการที่พนักงานอยากมาทำงานทุก ๆ วัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องของ Employee experience พนักงานของบริษัทจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีตลอดการทำงาน เพราะการสร้างประสบการณ์ที่ดีนี้นำมาซึ่งผลลัพธ์สำคัญมากมาย เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน ความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความพึงพอใจต่องานด้วย


6.ให้ความสำคัญกับการพัฒนา (Focusing on Development)


ในปี 2021นี้ คนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามามีความสำคัญกับองค์กรมากยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับสวัสดิการก็สำคัญ แต่ยังไม่มากพอ เพราะคนรุ่นใหม่เริ่มต้องการบางอย่างที่นอกกรอบออกไป ลักษณะเด่นของคนรุ่นนี้คือ เต็มไปด้วยพลังในการเรียนรู้ และพยายามมองหาแนวทางการพัฒนาตัวเองอยู่ทุก ๆ วัน ดังนั้นการจัดหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานจึงเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่ช่วยสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรได้อย่างดีทีเดียว


สุดท้ายนี้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของพนักงานและสถานการณ์โลก วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเป็นรากฐานที่ช่วยให้บริษัทยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีก และที่สำคัญยังมีส่วนในการช่วยดึงดูดคนที่มีความสามารถให้สนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กร จึงกล่าวได้เลยว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญในการพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ข้อมูลจาก https://blog.vantagecircle.com/corporate-culture/

bottom of page