top of page

แวะไปปีนภูเขาไฟฟูจิกันไหม?

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564


เปิดหัวข้อวันนี้มาด้วยชวนเที่ยวกัน แต่หากมีใครมาชวนเราแบบนี้ เราคงคิดว่าคนๆ นั้น "เพี๊ยน" แน่ๆเพราะเราต่างรู้กันดีว่า การจะเดินทางเพื่อไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิ เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัว ต้องวางแผนกันมาก่อน เตรียมอุปกรณ์ เตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนไป


Wellios Blog ได้หยิบยกประโยคนี้มาจากหนังสือของ Kazuyoshi Komiya ซึ่งเข้าได้เขียนเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เปรียบเสมือนการเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ไว้อย่างน่าสนใจ


หากเราจับตามองที่การก้าวเดินของคนสองคน คนนึงเดินไปเรื่อยๆ ในทางราบแบบไร้จุดหมาย กับอีกคนที่มีเป้าหมาย มีการเตรียมตัวชัดเจน แม้ทั้งคู่จะใช้จังหวะในการก้าวเดินเหมือนๆกัน แต่ ผลลัพธ์ของคนสองคนนี้ แตกต่างกันมาก


เช่นเดียวกับโลกของการทำงาน หากธุรกิจใดที่มีการวางแผน มีเป้าหมาย ระยะสั้น กลาง ยาว อย่าวชัดเจน ธุรกิจนั้น ย่อมมีโอกาสเติบโตมากกว่า ธุรกิจที่ทำไปเรื่อยๆไร้จุดหมาย ซึ่งอาจจะได้แค่รายได้ แต่ไร้การเติบโต การทำงานของทุกคนก็เช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด เราจำเป็นต้องมีเป้าหมายการทำงาน เป้าหมายการเติบโต และ เป้าหมายของชีวิต เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องไปในทางเดียวกัน เมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจน หนทางย่อมปรากฎ


หากเรามีเป้าหมายอยากจะเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ เราย่อมรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองในด้านใดเพิ่มมากขึ้น ต้องทุ่มเทให้กับเรื่องไหนเป็นพิเศษ เพื่อให้เรามีความสามารถเหมาะสม ในวันที่โอกาสมาถึง แต่กากเราไม่มีเป้าหมายในการทำงานเลย นอกจากการทำงานที่อาจจะสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง เพราะขาดการ ทุ่มเทที่มากพอ เราอาจจะเสียเวลาไปเรื่อย โดยได้แค่ "รายได้" แต่ไม่ได้อนาคตอะไรเลยดังเช่นที่ Kazuyoshi Komiyaกล่าวไว้ในหนังสือว่า...


"ถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย และไม่คิดวางแผนเพื่ออนาคตเลย เรามีแนวโน้มจะกลายเป็นคนที่ทำงาน หรือใช้ชีวิตเพื่อให้ผ่านไปวันๆ"

"ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปที่ไหน สุดท้ายเราจะได้แต่เดินเล่นไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต โดยไปไม่ถึงที่ไหนเลยสักที่ "


อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ด้วยการทำงานที่ไหลไปเรื่อยๆ แล้วรู้ตัวอีกที กลับตอบตัวเองไม่ได้ว่าที่ผ่านมา "คุณทำไปเพื่ออะไร"
bottom of page