top of page

สวัสดิการที่น่าพิจารณาในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564


หลังจากเหตุการณ์ COVID-19 นั้น มีการคาดการณ์ไปในทางคล้ายๆ กันจากหลายสำนักว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว / ถดถอย จนทำให้หลายๆ คนเองก็พูดไปทำนองเดียวกันว่าเป็นช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจไปอีกพักหนึ่งเลยก็ว่าได้

นั่นทำให้พนักงานหลายๆ คนเองก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย แม้ว่าตัวพนักงานเองก็อาจจะได้รับรายได้จากองค์กรอยู่ก็จริง แต่กับครอบครัวของพนักงานเองก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน และนั่นทำให้มีการพูดถึงสวัสดิการบางอย่างที่พนักงานคาดหวังจากองค์กรอันเกิดมาจากสถานการณ์ดังกล่าว


1. สวัสดิการเงินกู้

หลายครอบครัวเองอาจจะมีภาระด้านค่าใช้จ่ายและเกิดกรณีที่คนในครอบครัวรายได้ลดลงหรือประสบปัญหาด้านการเงิน นั่นทำให้หลายๆ คนอาจจะมองหาแหล่งเงินกู้หรือบริการด้านการเงินต่างๆ ซึ่งถ้าองค์กรสามารถให้สิทธิประโยชน์ในด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือวงเงินฉุกเฉินต่างๆ ก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย


2. กองทุนระยะสั้น

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการออมเงินเข้ากองทุนระยะยาวเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับริษัทในระยะยาว แต่ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่แน่นอน และพนักงานอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนนั้น การทำกองทุนหรือโครงการออมทรัพย์ระยะสั้นๆ โดยทางองค์กรช่วยซัพพอร์ทเพิ่มเติมก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการช่วยเหลือด้านการเงินกับตัวพนักงาน


3. ค่าล่วงเวลา

ด้วยการที่หลายคนเองก็อาจะต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง การคิดค่าล่วงเวลา (จากเดิมที่ไม่เคยคิด) ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าพิจารณาเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองโดยที่ยังเป็นการทำงานเดิมขององค์กร ซึ่งตัวองค์กรเองก็ได้งานเพิ่มขึ้นไปด้วย


4. สิทธิประโยชน์กับครอบครัวพนักงาน

การช่วยเหลือพนักงานสำหรับพนักงานที่มีครอบครัวนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่สามารถกลายเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจได้ เพราะพนักงานหลายคนเองก็อาจจะอยากประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และนั่นทำให้หลายองค์กรอาจจะพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาของบุตร / บุตรี หรือประกันค่ารักษาพยาบาลต่างๆ กับคนในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสวัสดิการที่สามารถดึงดูดพนักงานต่างๆ ไว้กับองค์กรได้ดีทีเดียว
ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างของสวัสดิการที่น่าสนใจ ซึ่งเดิมก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่กลับมาน่าสนใจมากขึ้นด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งก็อาจจะนำไปพิจารณาเลือกใชกันตามเหมาะสมได้ รวมทั้งการคิดถึงสวัสดิการอื่นๆ ที่พนักงานน่าจะให้ความสำคัญจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

bottom of page