top of page

การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) : หัวใจหลักของการบริหารจัดการทีมที่ดี

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2564ในทุกองค์กรเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมี “ทีม” ที่ดีนั้นส่งผลต่อความสำเร็จของผลงานเป็นอย่างมาก สมมุติว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเป็นอย่างมาก ทุ่มเทให้งานเป็นอย่างหนัก แต่ขาดการให้ความร่วมมือจากทีมก็จะเป็นเรื่องยากที่จะพาความสำเร็จมาสู่ทีมได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นการบริหารทีมที่ดีจึงมีความสำคัญสำหรับการจะเดินไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากการบริหารทีมที่ดี จะส่งผลให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพและตามด้วยงานที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างการบริหารจัดการทีมที่ดีนั่นก็คือ “การมีส่วนร่วม” ของพนักงาน หรือ Employee Engagement นั่นเอง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น WellExp จะขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถทำให้เกิดการบริหารทีมที่ดีได้อย่างไร

1. เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างแรงกระตุ้น ทีมที่ดีจะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงกระตุ้นที่จะช่วยให้พนักงานมีแรงในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลงานที่ออกมายิ่งมีคุณภาพ และถ้าหากสมาชิกในทีมมีส่วนร่วม สามารถสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ทำงานทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลาโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยผลักดันก็จะเหมือนการร่วมกันเติมเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มแรงกระตุ้น สรุปเลยก็คือการให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมของคนในทีมจะทำให้ทีมสร้างแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเองและจะตามมาด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างงานที่มีคุณภาพนั่นเอง


2. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานแบบให้ความร่วมมือ ลองนึกดูว่าหากมีใครสักคนในทีมไม่ให้ความร่วมมือ ก็เหมือนการที่มีคนไปนั่งกร่อย ๆ สองคนในห้องที่มีคนสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นสิบคน แต่เพราะมีสองคนที่นั่งเศร้าจึงทำให้บรรยากาศพาลเศร้าไปด้วยเลย ถึงแม้จะมีคนสนุกสนานมากกว่าก็ตาม เช่นเดียวกันกับการทำงาน การที่ทุกคนให้ความร่วมมือจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมดี ๆ ที่ทำให้ทุกคนพร้อมร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ซึ่งผลที่ออกมาก็คือการจัดการทีมที่ดียิ่งขึ่น

3. สร้างความสุขมากยิ่งขึ้น การที่มีคนที่มีความสุขรวมถึงมีอีเนอจี้คิดบวกอยู่รวมกันมาก ๆ ให้ความร่วมมือในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน จะยิ่งสร้างพลังความสุขมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกในทีมเหี่ยวเฉา ไร้ความสุข การเกิดความขัดแย้งก็จะตามมาและหากทีมขัดแย้งกัน การบริหารจัดการทีมก็จะเฟลไปด้วย ดังนั้นการจะมีบรรยากาศการทำงานที่ดีและมีความสุขสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสร้างเลยก็คือ

การมีส่วมร่วมของทุก ๆ คน และผลลัพธ์ก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารทีมที่ดีตามมา


4. สร้างทีมที่แอคทิฟและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่างานที่ได้รับมาจะยากและท้าทายความสามารถของทุกคนมากแค่ไหน แต่ถ้าหากทีมของเรามีความกระตือรือร้น ทุกอย่างก็จะง่ายยิ่งขึ้นไปอีก มีรายงานสำรวจออกมาว่าทีมที่พนักงานให้ความร่วมมือจะเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมที่ไม่มีความร่วมมือกันสูงกว่าถึง 17% มาถึงตรงนี้ก็เริ่มมองภาพออกแล้วใช่ไหมว่า หากสมาชิกร่วมมือร่วมใจกัน จะทำให้ทุกอย่างแอคทิฟและมีประสิทธิภาพมากไปกว่าเดิม โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจในการพยายามเคี่ยวเข็ญเลย ฉะนั้นการบริหารจัดการทีมก็จะยิ่งง่ายขึ้นเข้าไปใหญ่

5. ลดอัตราการลางาน หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการทีมคือ เราต้องแน่ใจว่าทีมของเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน แต่เรื่องท้าทายก็คือ การขาดงานของสมาชิกในทีม การที่สมาชิกในทีมไม่มาทำงานจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การประสานงานที่ล่าช้า ซึ่งจะทำให้การทำงานของทีมได้ประสิทธิภาพน้อยลง แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนในทีมให้ความร่วมมือกัน มีส่วนร่วมในองค์กร สิ่งที่ตามมาก็จะเป็นแพชชั่นและความกระตือรือร้นที่จะมาทำงาน รายงานจาก Gallap บอกว่าการมีส่วนร่วมในองค์กร ช่วยลดอัตราการลางานได้มากถึง 41% ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะช่วยให้ทีมไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องการลางานอีกเช่นเคย

สุดท้ายนี้ WellExp ก็อยากจะฝากไว้ว่าทีมเวิร์คคือรากฐานของความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการจัดการทีมที่ดีจึงจำเป็นอย่างมากในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย แต่ก่อนที่จะมีการจัดการทีมที่ดีเราจะต้องมีกุญแจสำคัญก่อน ซึ่งนั่นก็คือ “การให้ความร่วมมือ” จากพนักงาน เพราะการให้ความร่วมมือนี้เป็นเหมือนปีกอันแข็งแกร่งที่จะช่วยพาองค์กรของเราโบยบินไปถึงฝั่งได้และทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมาก็ชี้ให้เห็นได้ชัดแล้วว่าความร่วมมือจากพนักงานนั้นทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างไร ข้อมูลจาก : www.hrfuture.net

bottom of page