top of page

FAQs

คำถามทั่วไป

Q : WellExp คือ Platform อะไร ?

A : WellExp เป็น Platform ที่เราสร้างแรงจูงใจผ่านในทำงานให้กับทีมงาน เพื่อแลกสวัสดิการดั่งใจนึก

Q : WellExp ทำงานยังไง ?

A : บริษัทสามารถสร้าง Quest หรือเงื่อนไขการรับรางวัลบน WellExp แจก Wellpoint เป็นรางวัลให้กับทีมงาน นำไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย

Q : WellExp ทำอะไรได้บ้าง ?

A :

1. Communication

  • แจ้งประกาศข่าวสารในองค์กรผ่านมือถือ

  • แจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล

  • ให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยแบบส่วนตัว

2. Quest Maker

  • ออกแบบ Quest ให้พนักงานทำผ่านมือถือ ได้หลายรูปแบบ เช่น To Do List, Check-in Location, Take Photo, แนบไฟล์

  • ส่งชุดความรู้สั้นๆ ให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ เช่น ส่ง Video หรือไฟล์ PDF, แนบ URL Links ของ Clip หรือ website, ตอบแบบสอบถาม ทำแบบทดสอบ

  • สามารถสร้าง Template ไว้เรียกกลับมาใช้งานซ้ำได้

3. Point Top-up

  • สามารถทำแจก Wellpoint ให้พนักงานได้หลากหลายวิธี สามารถทำกิจกรรมกับพนักงานแล้วมาให้ Point เป็นรางวัลในระบบ WellExp ได้ เช่น กิจกรรมความปลอดภัย, ไคเซน, OKRs

  • สร้าง Auto Reward Recognition ต่างๆ เช่น HBD, ผ่านทดลองงาน, พนักงานดีเด่น

4. WellPlace มี Benefit Partner มากมายครอบคลุมทุกด้านของชีวิตคนทำงาน ดึงรายงานข้อมูลการแลกสวัสดิการของพนักงานนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้

ราคาและแพ็กเกจ

Q : ราคา Package เป็นอย่างไร ?

A : WellExp ไม่คิดค่าบริการเป็น Subscription เป็นระบบ Company Top-up Point บริษัทที่สนใจใช้บริการสามารถเลือก Point Package ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สามารถสอบถามเรื่องราคา Package เพิ่มเติมได้ ทางเรายินดีแนะนำ Line OA : @wellexp

Q : WellExp มีค่าติดตั้ง Platform ?

A : WellExp จะคิดค่าบริการติดตั้ง Platform ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ

Q : ระบบมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีบุคคลภายนอกแอบสมัครเข้ามาใช้งาน

A : ทางบริษัทเป็นผู้สร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาให้กับพนักงานแต่ละคน และส่ง User กับ Password ให้กับพนักงานแต่ละคน Login เข้าระบบ ซึ่งพนักงานจะต้องทำการยืนยันตัวตน และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความทางมือถือ ตามหมายเลขที่ได้ให้กับบริษัทไว้

กิจกรรมและการแลก Wellpoint

Q : การแจก Point โดย Admin ให้กับผู้ใช้งาน มีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต จาก Admin ที่อาจจะให้ Point กับผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ

A :  ระบบสามารถกำหนดโค้วต้าการให้ Point ให้กับ Admin แต่ละคน และกำหนดการเข้าถึงเมนูการใช้งานได้ ในแต่ละ Transaction ของการให้ Point จะแสดงชื่อ Admin ที่เป็นผู้ให้ Point หรือสร้าง Quest สามารถดึงข้อมูลออกมาทำรายงาน ในการนำไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์อื่นๆ ได้

Q : WellExp จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มจำนวน Point ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการหรือไม่?

อัตราในการใช้ Point เพื่อแลกของรางวัลแต่ละรายการมีการกำหนดไว้ในระบบ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับ Partner หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรของรางวัลเพิ่มมากขึ้น ทาง WellExp จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีโปรโมชั่นพิเศษที่อาจจะใช้ Point แลกในน้อยกว่าอัตราปกติ ก็จะมีการแสดงอัตราส่วนในการ Redeem ปกติ กำกับ พร้อมระยะเวลาของโปรโมชั่นไว้ให้ทราบด้วยทุกครั้ง 

Q : สามารถทดลองใช้งาน WellExp ได้หรือไม่

A : บริษัทที่สนใจสามารถติดต่อ นัดหมายชมการสาธิตระบบได้ตลอดเวลา หลังจากชมการสฺตระบบแล้ว หากต้องการทดลองใช้งาน จะต้องมีการทำสัญญาทดลองใช้ระบบ ซึ่งจะเปิดให้ทดลองใช้ระบบได้ไม่เกิน 20 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Q :ใน demo ที่ให้ทดลองใช้งาน ลูกค้าสามารถเห็น  รางวัลที่สามารถแลกได้ทุกรายการ หรือไม่ ?

A : ของรางวัลใน Demo Site เป็นรางวัลตัวอย่าง จะไม่เห็นทุกรายการ และไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ยกเว้นมีโปรโมชั่นในบางช่วงที่มีรางวัลบางรายการให้แลกได้จริง ซึ่งทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หลังจากลูกค้าตัดสินใจใช้งานจริง ทีมงานจะส่งรายการของรางวัลทั้งหมดให้เลือก สำหรับติดตั้งระบบในการใช้งานจริง 

Q : Point มีวันหมดอายุหรือไม่?

A : Point ของทั้งบริษัท จะไม่มีวันหมดอายุ ส่วนของพนักงานจะสามารถใช้ Point ได้ หากยังมีสถานะเป็นพนักงาน เมื่อสถานะพนักงานเปลี่ยนเป็น Resigned หรือใส่วันลาออกเข้าไปในระบบ พนักงานจะไม่สามารถใช้ Point แลกของรางวัลได้อีก

Q : หากพนักงานลาออก มี Point เหลือใน Wallet จะสามารถดึง Point กลับเข้ากองกลางของบริษัทได้หรือไม่?

A : ระบบ WellExp สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานที่ ลาออกแล้ว มี Point เหลือหรือไม่ Admin สามารถสั่งให้ดึง Point กลับเข้ากองกลางได้

Q: มีการหัก Point พนักงาน ได้ หรือไม่ ?

A: WellExp เป็นระบบสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ให้กับองค์กร และทีมงาน จึงไม่มีการหัก Point จากพนักงาน แต่กรณีมีการให้ Point กับพนักงานผิดพลาด สามารถทำการแก้ไขการให้ Point ได้

Q : สร้างประกาศใน Announcement หรือส่งข้อความให้กับพนักงาน ได้ Point หรือไม่?

A : ทั้ง 2 ส่วน ไม่สามารถแจก Point ได้ การให้ Point จะต้องสร้างเป็น Quest หรือแจก Point จากเมนู WellPoint เท่านั้น

Q : การกำหนดการให้ Point ให้แต่ละคนไม่เท่ากัน หรือให้ Point ตามลำดับคะแนนใน Quest เดียวกัน ได้หรือไม่?

A :  ในการสร้าง Quest แต่ละครั้ง พนักงานที่ทำสำเร็จจะได้รับ Point เท่ากัน ยังไม่สามารถให้ Point ไม่เท่ากันตามลำดับก่อนหลังได้ แต่สามารถทำเป็นรายชื่อพนักงาน และให้ Point แตกต่างกัน แล้ว Import point เข้าไปได้

Q : การสร้าง Quest สามารถกำหนดผู้เข้าร่วมได้หรือไม่?

สามารถผู้เข้าร่วมทำ Quest ได้หลายแบบ ระบุรายชื่อเป็นรายคน, กำหนดเป็นกลุ่มตาม Group หรือ เลือกทั้งหมด ก็ได้

Q : สามารถดูการได้รับ Point และการแลกของรางวัล ของพนักงานได้หรือไม่?

A : WellExp สามารแสดงรายงานในการได้รับ Point และการแลก Point ได้หลายรูปแบบ แยกตามรายชื่อพนักงาน, ตามกลุ่ม, ตาม Quest หรือตามรายการของรางวัลที่ถูกแลก

Q : การตอบคำถามในเมนู Counseling ตอบที่ไหนได้บ้าง ในเว็บตอบได้ไหม?

A : การถาม-ตอบ ในส่วนของ Counselling จะมีความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ จึงสามารถถามตอบกันผ่านในแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น และรายละเอียดของการสนทนาจะเป็นความลับ มีเพียง Admin ที่ได้สิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น ที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อความการสนทนาได้

Q : พนักงานคนเดียวกัน สามารถเป็นทั้ง Admin และ User ได้หรือไม่?

A : User account ของ Admin กับ User ของพนักงานจะแยกกัน Admin User ใช้สำหรับบริหารระบบบน Web platform ส่วน User พนักงานจะใช้กับ Application บนมือถือเท่านั้น

bottom of page